acz-logo

    AERO CLUB ZEELAND

"Ik heb altijd al willen leren vliegen"

Een vaak gehoorde statement is: "Vroeger had ik er geen geld voor, daarna had ik er geen tijd voor, maar nu kan het!". Welke motivatie er ook is, de belangstelling om te leren vliegen was er altijd al.

Bij de Aero Club Zeeland (ACZ) is het mogelijk om in clubverband je PPL brevet te halen. Op deze pagina's wordt wat meer uitleg geven over de diverse aspecten van het halen van het PPL brevet.

Over lessen brevetten en aantekeningen...

Je kunt alleen nog bij een erkende opleiding een PPL of LAPL opleiding beginnen. Dat is de garantie voor kwaliteit. Uiteraard is de opleiding van ACZ een erkende opleiding.

De meeste van onze leden zijn in het bezit van een PPL (Privat Pilot License) brevet, of zijn bezig met de opleiding hiervoor. Dit is een zogenaamd privé vliegbewijs. Met dit PPL kunt je over de hele wereld terecht. Bij het brevet hoort ook de aantekening LPE (Language Proficiency Endorsment) en RT (RadioTelefonie), waarmee je naast de zogenaamde 'groene velden' zoals Midden-Zeeland, Seppe en Texel ook op 'gecontroleerde velden' zoals Rotterdam, Schiphol, Eelde en Maastricht én in het buitenland kunt komen.

Onze praktijkinstructeurs zijn in het bezit van een brevet uit een andere categorie dan die van de meeste leden, een commercieel brevet. Onze instructeurs hebben hierop bovendien de aantekening FI (Flight Instructor), wat inhoudt dat ze hun kennis én ervaring ook aan anderen kunnen en mogen overbrengen.

 
Eisen voor behalen brevet

Er bestaat géén minimum leeftijd voor het volgen van vlieglessen. IL&T heeft wél een minimum leeftijd van 16 jaar vastgesteld vóórdat een leerling zijn éérste solovlucht mag uitvoeren. Het brevet kan worden uitgereikt bij het bereiken van de leeftijd van 17 jaar. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wat men nodig heeft is een gezond verstand én beheersing van de Engelse taal.

1. Medische geschiktheid

Je zult een vliegmedische keuring moeten ondergaan. Deze keuring kan door een normaal gezond persoon zonder problemen worden doorstaan. Ook een bril hoeft geen bezwaar te zijn. De frequentie waarmee je zult worden gekeurd is afhankelijk van de leeftijd.

  •  1 x per 5 jaar als je jonger dan 40 jaar bent

  •  1 x per 2 jaar als je tussen de 40 en 49 jaar bent

  •  1 x per jaar als je 50 jaar of ouder bent.

Wij adviseren om, als je besluit de sportvliegerij door te zetten, zekerheid te hebben over de positieve uitslag van de medische keuring.

2. Theoretische kennis

Voordat het praktisch examen kan worden aangevraagd moet je voor elk theorievak een examen met voldoende resultaat hebben afgelegd. Het “hand in hand” laten gaan van zowel de theoretische als de praktische opleiding wordt het meest toegepast. Je bepaalt (in principe) zelf wanneer je examen wilt afleggen. De totale duur van het examen bedraagt ongeveer 6 uur en wordt door het CBR op diverse plaatsen in Nederland afgenomen. Je hebt hiervoor een aantal malen per jaar de gelegenheid en je kunt per vak apart examen doen. Je zult merken dat het volgen van de theorieopleiding in combinatie met de vlieglessen prima te combineren is. Het vergt uiteraard de nodige tijd, maar met name discipline!

Wij verzorgen bij voldoende animo een theorieopleiding, maar werken ook samen met onder andere Blu Bird flight training. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden om je theorie te doen.

3. Praktijkervaring

Voordat het PPL brevet kan worden afgegeven moet je minimaal 45 vlieguren hebben gemaakt. In de praktijk heb je zéker méér uren nodig dan dit vereiste minimum. De meeste leerling vliegers doen er minimaal zo’n 60/70 uur over. Dat zijn dan zowel DBO uren (uren met de instructeur) en solo uren (uren alleen in het vliegtuig).

Na zo'n 15 tot 20 uur DBO zul je al met enige regelmaat zonder instructeur vliegen, uiteraard met zijn toestemming. In ieder geval dienen dit er minimaal 10 te zijn.

De éérste keer solo zoals dat wordt genoemd, zult je niet snel vergeten! Het wordt door iedere vlieger dan ook gezien als de grootste stap in hun vliegcarrière. De traditie is dat er bij terugkomst onmiddellijk een deel van een willekeurig kledingstuk zal worden afgeknipt, dus houdt daar alvast rekening mee!

stropdas

 
Behouden van het brevet

Als je het felbegeerde vliegbrevet eenmaal hebt, wil je dit natuurlijk geldig houden. De eisen hiervoor zijn als volgt:

  • Medische geschiktheid
    Zolang je medische geschiktheid geldig is, is ook je bevoegdheidsbewijs geldig.

  • Ervaring
    De wet stelt, een minimum van 12 vlieguren over de laatste 12 geldigheidsmaanden, waarvan 6 uur als "Pilot in Command", waarvan één uur met een instructeur en 12 starts en landingen. Het mag duidelijk zijn dat we het hier hebben over het absolute minimum. Misschien nét voldoende om de vliegbekwaamheid te handhaven, maar zeker niet toereikend om een redelijke ervaring te kunnen opbouwen.
 


Introductie ACZ

Voor meer gedetaileerde informatie kun je de brochure "Introductie ACZ" downloaden.


Naam: Introductie ACZ  Download
Type:
Grootte: 0 kB
 

Ook kun je een Introductieles aanvragen of contact opnemen met onze chef vlieg instructeur via onderstaande knoppen.